CONSENSIO - odszkodowania za szkody górnicze śląsk

Szczegóły

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze to oferta firmy Consensio skierowana do osób i instytucji, które doznały szkód wskutek eksploatacji górniczej.

Ikona fotel

Szkody górnicze w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody górnicze wyrządzone w budynkach mieszkalnych i użytkowych, zabudowaniach gospodarczych oraz otoczeniu nieruchomości (altana, ogrodzenie, studnia, itp).

Ikona plony

Szkody górnicze na gruncie oraz w uprawach rolnych

Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania za szkody w gruntach (najczęściej deformacje nieciągłe wiążące się ze znacznym spadkiem wartości gruntu), a także plonach – zmniejszenie plonowatości gruntu. 
ikona dom

Zabezpieczenie budynku, fundamenu

Pomoc w uzyskaniu zwrotu kosztów zabezpieczeń budynków przed planowaną eksploatacją górniczą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY GÓRNICZE

Odpowiedzialność za szkody górnicze ponosi przedsiębiorca górniczy prowadzący ruch zakładu górniczego, na skutek którego wystąpiła szkoda.

Co do zasady przedsiębiorcy są świadomi, iż prowadząc tego rodzaju działalność, jej konsekwencją są szkody górnicze w budynkach i gruntach znajdujących się na powierzchni. Doświadczenie jednak pokazuje, że często odpowiedzialność swoją przedsiębiorca stara się umniejszać, czy też wręcz ją kwestionować. Ponadto proces likwidacji szkód jest bardzo długi i niejednokrotnie skomplikowany, co wywołuje zniechęcenie u poszkodowanych.

Dlatego warto skorzystać z pomocy naszej firmy, która kompleksowo zajmie się uzyskaniem odszkodowania za szkody górnicze na drodze sądowej lub doprowadzi do zawarcia ugody w przedmiocie naprawy szkód z kopalnią w toku postępowania likwidacyjnego (przedsądowe postępowanie likwidacyjne jest obligatoryjne).


Kontakt Info

601 934 091
Halembska 113
41-706 Ruda Śląska

Wyróżnione

Products

Kontakt CONSENSIO - odszkodowania za szkody górnicze śląsk