Zakład Usług Wysokościowych DORADO Robert Kotlarek

Szczegóły

DORADO jest zakładem działającym od 1992 r. Prowadzi działalność obejmująca remonty i naprawy konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Realizujemy prace związane z wykonaniem ekspertyz, opracowaniem planów remontowych, remontów i konserwacji systemów odpylających, konstrukcji
radiowo-telewizyjnych itp.

Działamy w oparciu o technologie i projekty zleceniodawców jak również sami przygotowujemy ocenę stanu technicznego obiektów, opracowanie technologii remontu i dobór materiałów współpracując z Zespołem Rzeczoznawców Politechniki Gdańskiej i innymi instytucjami branżowymi. W naszej pracy wykorzystujemy techniki alpinistyczne, które umożliwiają dotarcie do miejsc niedostępnych, przyśpieszają realizację zlecenia, częstokroć eliminują pracę dźwigu w miejscach o trudnym dostępie lub małej powierzchni placu montażowego.

Proponujemy kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów zgodnie z zasadą:
* ocena stanu technicznego
* przyjęcie odpowiedniej technologii i materiałów
* szybka i skuteczna realizacja


Kontakt Info

+48501503738
Srebrna 4 c 15
80-180 Gdańsk

Wyróżnione

Products

Kontakt Zakład Usług Wysokościowych DORADO Robert Kotlarek